iSign infomasjonsskilt

I-Sign er markedets enkleste og mest elegant system for skilting og navigasjon inne i lokaler.

Skiltene leveres i flere varianter og størrelser. Du kan henge skiltet på vegg, i tak med wiresystem (over skranker, resepsjoner etc) og det leveres som tosidig uthengsskilt.

i-Sign er enklet å administrere når folk bytter plass, nyansatt kommer inn eller rommet skal benyttes til andre formål.